logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego, a działających na terenie gmin: Pokój, Byczyna, Wołczyn, Lasowice Wielkie, Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczbork), Olesno.

W ramach konkursu Ośrodek Działaj Lokalnie przyznaje granty w kwocie maksymalnie:
6 tysięcy złotych na realizację projektów, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
  • przewidują działania zmniejszające negatywne skutki pandemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online,
  • będą realizowane między 1 czerwca 2021r., – 31 grudnia 2021r.
Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl
w dniach 12.04.2021r. – 12.05.2021r.
Pula przeznaczona na granty w tegorocznym naborze wynosi: 65.000,00 zł. Pula środków może ulec zwiększeniu.
Ścieżka tematyczna: W bieżącej edycji konkursu została uruchomiona ścieżka tematyczna: „Młodzi- lokalnie zaangażowani”. Kwota na dotacje w ramach ścieżki tematycznej została wydzielona z ogólnej puli środków na dotacje. Pula na ścieżkę tematyczną wynosi 10 000 zł, na pozostałe projekty 55 000 zł.
Regulamin Konkursu wraz ze wzorem wniosku dostępne są na stronie: www.dolinastobrawy.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.
Regulamin lokalnego konkursu grantowego DL 2021
Wzór wniosku DL 2021
Karta oceny formalnej DL 2021
Karta oceny merytorycznej DL 2020
W związku z sytuacją epidemiczną nie planujemy obecnie tradycyjnych spotkań informacyjnych. Zapraszamy na spotkania on-line oraz zachęcamy do korzystania z indywidualnych konsultacji telefonicznych, e-mailowych oraz w naszym biurze po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Harmonogram spotkań on-line – do wyboru są trzy terminy wymienione poniżej.
Aby zapisać się na spotkanie, należy kliknąć w datę lub link pod wybranym terminem i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Następnie na podany w zgłoszeniu adres e-mail przyjdzie link umożliwiający udział w wybranym spotkaniu.

I termin – 14.04.2021 (środa) – godz. 16.00
https://dolinastobrawy.clickmeeting.com/dzialajlokalnie_pierwszy_termin/register

II termin – 16.04.2021 (piątek) – godz. 10.00
https://dolinastobrawy.clickmeeting.com/dzialajlokalnie_drugi_termin/register

III termin – 20.04.2021 (wtorek) – godz. 16.00
https://dolinastobrawy.clickmeeting.com/dzialajlokalnie_trzeci_termin/register

Skip to content