logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

25 lutego 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się kolejne spotkanie refleksyjne dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”. Uczestnicy pracowali warsztatowo odpowiadając na pytania ewaluacyjne związane z realizacją LSR dotyczące m.in.: osiągania wskaźników LSR, procedur naboru, skuteczności działań biura.

Rozmawialiśmy również o przyszłości LGD oraz o Smart Villages.

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo. W wyniku przeprowadzonego warsztatu refleksyjnego powstanie raport, którym niebawem się z Państwem podzielimy.

Raport z warsztatu refleksyjnego – aktualizacja 15.03.2021r.

Raport z warsztatu refleksyjnego 2021

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Skip to content