logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

W związku zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie:

– Nabór nr 24/2021 – Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych,

– Nabór nr 25/2021 – Rozwój rynków zbytu,

informuję, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 04.03.2021r. (czwartek),
w siedzibie Stowarzyszenia, (Kluczbork, ul. Moniuszki 4), o godzinie 10.00
.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
  2. Wybór Sekretarzy.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie list wnioskodawców i ocenianych wniosków.
  6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
  7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
  8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

 

 

Skip to content