logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zapraszamy na spotkania informacyjne w ramach organizowanych naborów 24/2021 i 25/2021.

Spotkanie informacyjne w ramach poddziałania 19.2  budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej odbędzie się w formie online  20.01.2021r. o godz. 10:00.

Spotkanie informacyjne w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania,  o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich odbędzie się w formie online  21.01.2021r. o godz. 10:00.

Uczestnictwo w szkoleniach będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkania odbędą się w formie online, aby wziąć w nich udział należy zgłosić się telefonicznie 77 413 11 38 lub mailowo na adres biuro@dolinastobrawy.pl podając imię i nazwisko uczestnika, instytucję/organizację, adres email, na który będzie wysyłane zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu oraz datę wybranego webinaru.

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 19.01.2021 r.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Skip to content