logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Poniżej załączamy plik z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 września 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020r.

 

Skip to content