logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Jeszcze ciepła, prosto z drukarni „Oferta Wiosek Tematycznych”, a w niej przygoda, emocje i wiedza.
Zainteresowane osoby zapraszamy do biura Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” po bezpłatną publikację.
Dla chcących zapoznać się z wersją elektroniczną oferty poniżej załączamy publikację w wersji PDF.
Życzymy wielu pozytywnych wrażeń podczas odwiedzania naszych wiosek.
Oferta Wsi Tematycznych

Operacja pn. „Edukacja Regionalna na Szlaku Przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupa działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Skip to content