logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” pozyskało dofinansowanie w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Głównym celem operacji pn. „Wydanie albumu promującego dziedzictwo obszaru działania Stowarzyszenia LGD Dolina Stobrawy jest: „Wzrost wykorzystania historycznych, przyrodniczych, kulturowych zasobów obszaru LGD w kierunku promocji obszaru i  rozwoju ruchu turystycznego” jak również ”Zwiększenie wiedzy oraz kreacja wizerunku obszaru poprzez wykorzystanie turystycznych, przyrodniczych, kulturowych zasobów za pomocą narzędzia promocyjnego  i informacyjnego, jakim jest album zdjęciowy”.

Cel zostanie osiągnięty poprzez wydanie, promocję i dystrybucję 5000szt. egzemplarzy albumu fotograficznego w okresie od 01.05.2020r. do 31.10.2020r.

Operacja wpisuje się w:

Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 13 – Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Na produkcję realizację zadania pozyskaliśmy kwotę 35 020,00 zł

Zadanie polegać będzie na wydaniu albumu promującego dziedzictwo obszaru działania Stowarzyszenia LGD Dolina Stobrawy.

Estetycznie wydany album ze zdjęciami, jest odpowiednim narzędziem, które będzie w skuteczny sposób promowało walory historyczne, przyrodnicze oraz kulturowe Opolszczyzny.  Dzięki pięknym, profesjonalnym zdjęciom walory te zostaną dostrzeżone przez mieszkańców i zachowane przed zapomnieniem oraz będą stanowiły źródło wiedzy o obszarze dla osób korzystających z albumu.

Skip to content