logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z procedurą rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie przesunięć kwot z przedsięwzięć, na które nie było zainteresowania podczas organizowanych ostatnich naborów, lub których wnioskodawcy wycofali się z realizacji, albo których wnioski zostały odrzucone przez UMWO PROW, na przedsięwzięcia cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem.

Proponowane zmiany:

 

Przesunięcie środków z:

Cel Ogólny 1. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku.

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.

Przedsięwzięcie 1.3.4. Liczba operacji polegających na rozwoju rynków zbytu. Łącznie 240 000,00 zł

 

Przesunięcie środków na:

Cel Ogólny 1. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku.

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.

Przedsięwzięcie 1.1.1. Liczba operacji polegających na rozpoczęciu działalności gospodarczej – 4 operacje po 60 00,00 zł. Łączna kwota 240 000,00 zł

Uwagi do propozycji zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju proszę kierować na adres mailowy biuro@dolinastobrawy.pl lub osobiście do biura stowarzyszenia
w nieprzekraczalnym terminie do 8 czerwca 2020r. do godziny 12.00

 

Skip to content