logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Uprzejmie informujemy, iż Rada Decyzyjna Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” w dniu 20 stycznia 2020 roku dokonała oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie:

– Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej, dostosowanej do potrzeb społecznych,

– Podejmowanie działalności gospodarczej,

– Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach,

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w następujących naborach:

nr 21/2019 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

nr 22/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej,

nr 23/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach.

Gratulujemy wybranym beneficjentom. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wnioskowania w kolejnym naborze.

W załączeniu do pobrania uchwały rady wraz z listami rankingowymi i protokoły z posiedzenia.

 

Protokół komisji skrutacyjnej 20.01.2020r.

Protokół komisji skrutacyjnej 20.01.2020

 

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 20.01.2020r.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 20.01.2020

 

Nabór nr 21/2019 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

Uchwała i lista operacji zgodnych z ogłoszeniem 21. 2019

Uchwała i lista operacji wybranych 21.2019

 

Nabór nr 22/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej,

Uchwała i lista operacji zgodnych z ogłoszeniem 22.2019

Uchwała i lista operacji wybranych 22.2019

 

Nabór nr 23/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach.

Uchwała i lista operacji zgodnych z ogłoszeniem 23.2019

Uchwała i lista operacji wybranych 23.2019

 

Skip to content