logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Informujemy, że w związku zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie:

– Nabór nr 21/2019 – Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych,

– Nabór nr 22/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej,

– Nabór nr 23/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach,

posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 20.01.2020r. (poniedziałek),
w siedzibie Stowarzyszenia, (Kluczbork, ul. Moniuszki 4), o godzinie 9.00
.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
  2. Wybór Sekretarzy.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie list wnioskodawców i ocenianych wniosków.
  6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
  7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
  8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

 

Skip to content