logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

 

W dniu  15.11.2019r. w siedzibie stowarzyszenia odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące naborów: Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej, dostosowanej do potrzeb społecznych; Podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach. Z kolei dnia tj. 20.11.2019r. odbyło się szkolenie z pisania biznesplanu.

Podczas spotkania informacyjnego przedstawione zostały najważniejsze zasady poszczególnych konkursów a także przeanalizowane zostały lokalne kryteria wyboru. Prowadzący podczas szkolenia z pisania biznesplanu pn. „Biznesplan Krok po Kroku” przedstawił istotę biznesplanu, jego cel oraz przeanalizował dokument. Omówione zostały także najczęściej pojawiające się błędy w tym dokumencie. Uczestnicy mogli także skonsultować swoje pomysły z prowadzącym szkolenie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pod działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Skip to content