logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

W dniach 18 – 20 października 2019 roku przedstawiciele naszego lgd, stowarzyszeń, sołectw, jst i aktywni mieszkańcy obszaru uczestniczyli w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” do LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.

Mieliśmy przyjemność odwiedzić miejsca posiadające na wybrany produkt znak jakości Spichlerz Koronny Stowarzyszenia SKPK. Były to m.in. Hotel Witek, Stadnina „Szary”, Pasieka na Koźlicy, Firma „Z miłości do słodkości”.

W siedzibie Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa zapoznaliśmy się z zagadnieniami związanymi z tworzeniem marki obszaru, ofertą produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach i lokalnym dziedzictwie.

Mieliśmy okazję wymienić doświadczenia z Kołem Gospodyń Wiejskich Gminy Michałowice „Pod Kwitnącą Jabłonią” z KGW i Zespołem Regionalnym Modlnicanie oraz z przedstawicielkami Stowarzyszenia KGW Stręgoborzyce. Zwiedziliśmy również obiekty Klubu Sportowego „Wiarusy” który otrzymał dofinansowanie z PROW 2014-2020.

Z podróży wróciliśmy zintegrowani, pełni energii do działania oraz z głowami pełnymi nowych pomysłów.

Dziękujemy LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa za zorganizowanie tak inspirującej podróży.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Skip to content