logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

24.09.2019r. odbyło się szkolenie pn: Realizacja projektów oraz składanie wniosków o płatność dla beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm, które podjęły działalność gospodarczą oraz firm, które aktualnie rozwijają swą działalność a także przedstawiciele gmin i organizacji pozarządowych. Podczas spotkania zostały przeanalizowane najważniejsze punkty umów, które beneficjenci zawarli z UMWO oraz najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność. Wszyscy uczestnicy są na etapie realizacji projektów, bądź składania wniosków o płatność, dlatego też przekazane informacje na temat najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o płatność mogą okazać się bardzo pomocne przy sprawnym rozliczeniu projektów. Spotkanie poprowadzili pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dziękujemy zarówno prowadzącym jak i uczestnikom za bardzo owocne spotkanie.

Skip to content