logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 na szkolenie pn: Realizacja projektów oraz składanie wniosków
o płatność.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej kluczborskiego Ratusza (Ratusz 1, Kluczbork), w dniu 24.09.2019r. o godz. 10:00.

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Województwa Opolskiego, prowadzone będzie przez pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na spotkaniu zostanie poruszona kwestia poprawności realizacji oraz rozliczania projektów.

Podpisany formularz zgłoszeniowy (skan), który znajdą Państwo w załączeniu proszę przesłać na  adres  e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl, lub dostarczyć osobiście do biura LGD.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 18.09.2019 r.

formularz zgłoszeniowy- PROW 24.09.2019r.

Skip to content