logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie” 2019 został rozstrzygnięty. W ramach konkursu wpłynęło 21 wniosków, wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną. Komisja Grantowa (składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediów, samorządu, instytucji oświatowych) pracowała nad oceną wniosków w dniach 20 – 28 maja 2019r. Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 28.05.2019r. Komisja w wyniku oceny merytorycznej zdecydowała o przyznaniu 10 grantów na łączną kwotę 55 000,00 zł.

Do wszystkich wnioskodawców zostaną wysłane mailowo informacje o wynikach konkursu. W załączeniu podajemy listę rankingową wniosków złożonych w ramach konkursu. Serdecznie dziękujemy wszystkim za złożone wnioski a laureatom konkursu gratulujemy i życzymy wiele pozytywnej energii w realizacji projektów.

Wyniki konkursu „Działaj Lokalnie” 2019

„Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”

#działajlokalnie #ożywiamylokalnespołeczności #społecznaenergia #jakzachęcićludzidowspólnegodziałania #dobrowspólne #integracjamieszkańców #działamyrazem #kapitałspołeczny #działajlokalnie #ciekawepomysły #liderspołeczny #animatorspołecznościlokalnych #działamydziałamy

Skip to content