logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, informuje, że niebawem zostaną ogłoszone nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Nabory od nr 14/2019 – do nr 20/2019 odbędą się w okresie od dnia 13.05.2019 do 31.05.2019, godz. 15.00.

Nabór nr 14/2019Rozwój rynków zbytu – Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 400 000,00 zł

Nabór nr 15/2019 – Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego – Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 300 000,00 zł

Nabór nr 16/2019 – Wspieranie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw – Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 100 000,00 zł

Nabór nr 17/2019 – Wspieranie współpracy w zakresie usług turystycznych – Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 100 000,00 zł

Nabór nr 18/2019 – Wspieranie współpracy w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów i usług lokalnych – Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi
100 000,00 zł

– Nabór nr 19/2019 – Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych – Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 716 924,00 zł

Nabór nr 20/2019 – Utworzenie miejsc umożliwiających prowadzenie edukacji regionalnej i przyrodniczej – Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 180 000,00 zł

Szczegółowe warunki i pełne ogłoszenia dotyczące powyższych naborów znajdą się niebawem pod adresem: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/

Formularze wniosków o przyznanie pomocy oraz inne niezbędne dokumenty dostępne będą w wersji elektronicznej pod adresem: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania/

 

 

Skip to content