logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” w dniu 23.01.2019 r. przeprowadziło warsztat refleksyjny, dotyczący realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”. Celem spotkania była bieżąca analiza procesu wdrażania oraz jego efektów i zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Prowadzona podczas spotkania dyskusja skupiała się wokół analizy pytań zawartych w wytycznej nr 5/3/2017 i odpowiedzi na te pytania.

W załączeniu przedstawiamy raport z warsztatu refleksyjnego.

Raport z ewaluacji 2019

Skip to content