logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godzinie 15:30, (drugi termin 16:00) w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, sala konferencyjna nr 62, II piętro.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania i wybór przewodniczącego oraz protokolanta.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej.
  4. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  5. Omówienie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
  6. Wolne wnioski

 

Uchwały zaproponowane przez Zarząd do podjęcia na Walnym Zebraniu dostępne będą na stronie internetowej www.dolinastobrawy.pl w aktualnościach, na tydzień przed planowanym terminem zebrania.

Jednocześnie informujemy, że podczas Walnego Zebrania będzie możliwość uregulowania składek zarówno za 2018 jak i za 2017 rok.

Serdecznie zapraszamy.

Skip to content