logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Uprzejmie informujemy, iż Rada Decyzyjna Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” w dniu 21 sierpnia 2018 roku dokonała oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 6/2018 Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Gratulujemy wybranemu beneficjentowi. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wnioskowania w kolejnych naborach.

W załączeniu do pobrania uchwały rady wraz z listami rankingowymi i protokoły z posiedzenia.

Lista operacji wybranych

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 21.08.2018r.

Protokół komisji skrutacyjnej

Skip to content