logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

 

W związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie projektu grantowego, informuję, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 2 lipca 2018 r. (poniedziałek),
w sali konferencyjnej kluczborskiego Ratusza (Kluczbork, Rynek 1 ), o godzinie 10.00
.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
  2. Wybór Sekretarzy.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie listy grantobiorców i ocenianych grantów.
  6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
  7. Omówienie wniosków na granty w ramach naboru na projekt grantowy oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
  8. Analiza raportu z kontroli i odniesienie się do zaleceń.
  9. Analiza wniosku o wydanie pozytywnej opinii w związku ze zmianami w projekcie Pani Joanny Ptak-Fioncek
  10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
Skip to content