logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

11 czerwca, w sali konferencyjnej w kluczborskim ratuszu, odbyło się uroczyste szkolenie dla tegorocznych realizatorów projektów, w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Słowa gratulacji oraz moc życzeń „na start”, przekazał grantobiorcom Prezes Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” – Pan Tomasz Paluch, następnie w uroczysty sposób wręczył dotowanym umowy grantowe wraz z drobnymi gadżetami, promującymi program „Działaj Lokalnie”.Uczestnicy szkolenia, otrzymali pakiet niezbędnych informacji związanych z realizacją projektów, natomiast ostatnim elementem, było szkolenie z zasad realizacji filmów w ramach konkursu „Opowiedz”, którego celem jest zachęcenie grantobiorców do promowania swoich projektów w nowoczesny sposób. Bardzo dziękujemy Panu Mariuszowi Mazurkiewiczowi za podzielnie się swoją wiedzą w tym zakresie.

Wszystkim: organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym, które będą w tym roku realizować projekty w ramach „Działaj Lokalnie” życzymy dużo społecznej energii i realizacji wszystkich zaplanowanych działań. Uczestnikom spotkania dziękujemy za przybycie oraz za miłą i serdeczną atmosferę.

Myśl globalnie- DZIAŁAJ LOKALNIE!!

„Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

#MyślglobalnieDZIAŁAJLOKALNIE #DziałajLokalnie#PolskoAmerykańskaFundacjaWolności#AkademiaRozowjuFilantropiiwPolsce
#ożywiamylokalnespołeczności #współpraca #społecznaenergia#jakzachęcićludzidowspólnegodziałania #dobrowspólne#integracjamieszkańców #działamyrazem
#kapitałspołeczny#ciekawepomysły #liderspołeczny #animatorspołeczny#działamydziałamy #podejmijwyzwanieizacznijdziałać

Skip to content