logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” mające siedzibę: Rynek 1, 46-200 Kluczbork, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik merytoryczny.

Pracownik merytoryczny odpowiedzialny będzie za obsługę biura pod względem administracyjnym i organizacyjnym

a także za:

 1. Organizację sprawnego stanowiska pracy poprzez: znajomość i kompletowanie właściwych przepisów prawnych, planowanie pracy z określeniem terminów realizacji, samokształcenie w zakresie powierzonych obowiązków ,
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Realizację zadań określonych przez Zarząd.
 4. Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia.
 5. Doradztwo dla mieszkańców w zakresie realizacji programu „Kierunek FIO”.
 6. Prowadzenie archiwizacji dokumentów.
 7. Realizację projektów „Kierunek FIO”, w tym:

a) opracowanie dokumentacji konkursowej we współpracy z koordynatorem

b) współpracę z realizatorami projektów

c) wsparcie doradcze dla zainteresowanych konkursem oraz w trakcie realizacji projektów

d) prowadzenie dokumentacji projektowej

e) pomoc dla grup nieformalnych w znalezieniu patrona

f) bieżący monitoring realizatorów

Dodatkowo:

 1. Przygotowywanie i prezentowanie informacji na temat projektów.
 2. Zarządzanie treścią merytoryczną materiałów promocyjnych i informacyjnych.
 3. Współpracę z innymi jednostkami stowarzyszenia jak i innych organizacji.
 4. Współpracę z mediami.
 5. Nadzór nad realizacją strategii promocyjnej projektów.
 6. Prowadzenie administracji Stowarzyszenia.
 7. Dbanie o porządek i estetykę w miejscu pracy.

 

Wymagania konieczne i pożądane do spełnienia przez pracownika na stanowisku Pracownika merytorycznego:

Wymagania konieczne:

1) wykształcenie wyższe lub średnie,

2) doświadczenie w zarządzaniu projektami,

3) otwartość i komunikatywność,

4) samodzielność,

5) znajomość problematyki dotyczącej społeczności lokalnej,

6) znajomość problematyki dotyczącej realizacji projektów społecznych,
w szczególności znajomość zasad obowiązujących w P FIO.

 

Wymagania pożądane:

1)  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

2) odporność na stres,

3)  prawo jazdy kategorii B oraz własny samochód,

4) posiadane doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów realizowanych z
P FIO lub innych projektów społecznych

 

Wymagane dokumenty:

1) życiorys- CV

2) List motywacyjny

2) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wiedzę

4) dokumenty potwierdzające wykształcenie

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” do 11 czerwca 2018r. do godziny 16.00. W przypadku dokumentów wysyłanych pocztą decyduje data wpływu do biura. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do biura po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik merytoryczny w biurze Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 15 czerwca 2018r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Skip to content