logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

W okresie pomiędzy 9- 15 maja odbyło się pięć spotkań informacyjno-szkoleniowych w ramach organizowanego konkursu na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” projektu grantowego pod nazwą „Organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność”. Druga część spotkania dotyczyła naboru pod nazwą „Rozwój rynków zbytu”.

W spotkaniach brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, JST oraz przedsiębiorcy. Podczas szkolenia przedstawione zostały zasady konkursów, przeanalizowane zostały Lokalne Kryteria Wyboru  a także wniosek na projekt grantowy. Uczestnicy spotkań przedstawiali swoje pomysły na projekty oraz opowiadali o działaniach realizowanych w swoich miejscowościach. Dużo inspiracji, wzajemna pomoc oraz ciekawa dyskusja, to wszystko z całą pewnością przyczyni się do napisania ciekawych projektów.

Czekamy na ciekawe projekty i zapraszamy do konsultowania swoich wniosków. Jednocześnie przypominamy, że oba nabory trwają do 8 czerwca 2018r. do godz. 15:00.

„Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Skip to content