logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe w ramach organizowanego konkursu na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” projektu grantowego pod nazwą „Organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność” w naborze nr 2G/2018. Druga część spotkania będzie dotyczyć  naboru nr 6/2018 dotyczącego realizacji przedsięwzięcia nr : 1.3.4. Rozwój rynków zbytu

Terminy spotkań:

09.05.2018r.(środa),godz. 16:00, sala konferencyjna w kluczborskim Ratuszu,  Kluczbork

10.05.2018r.(czwartek), godz. 16:15, Wołczyński Ośrodek Kultury (budynek po byłej bibliotece), Wołczyn

11.05.2018r.(piątek), godz. 16:00, Urząd Miejski w Byczynie, sala nr 9

14.05.2018r.(poniedziałek), godz. 18:00, Miejski Dom Kultury w Oleśnie (sala kominkowa),

15.05.2018r.,(wtorek) godz. 17:00,Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich (Sala Rady na parterze),

 

Uczestnictwo w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Skip to content