logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

23 kwietnia 2018 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej kluczborskiego Ratusza odbyło się uroczyste podpisanie umów oraz szkolenie dla Grantobiorców w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą „Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności”. Nasz pierwszy projekt grantowy realizować będzie 18 Grantobiorców z 5 gmin. Łączna pula przyznanych grantów to ponad 238 tysięcy złotych, a koszty całkowite to 320 tysięcy złotych. Granty zostały przyznane na realizację zajęć dotyczących dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego oraz zajęcia rekreacyjne.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w realizowanych projektach.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020„ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Skip to content