logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Dzialaj_Lokalnie_logo---złóż wniosek

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego, a działających na terenie gmin: Byczyna, Wołczyn, Lasowice Wielkie, Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczbork), Olesno.

W ramach konkursu Ośrodek Działaj Lokalnie przyznaje granty w kwocie maksymalnie:
6 tysięcy złotych na realizację projektów, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
  • będą realizowane między 1 czerwca 2018r., a 31 grudnia 2018r.
Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl
w dniach 19.04.2018r. – 19.05.2018r.
Pula przeznaczona na granty w tegorocznym naborze wynosi: 55.000,00 zł. Pula środków może ulec zwiększeniu.
Ścieżka tematyczna: W bieżącej edycji konkursu została uruchomiona ścieżka tematyczna: „Młodzi- lokalnie zaangażowani”. Kwota na dotacje w ramach ścieżki tematycznej została wydzielona z ogólnej puli środków na dotacje. Pula na ścieżkę tematyczną wynosi 10 000 zł, na pozostałe projekty 45 000 zł.
Regulamin Konkursu wraz ze wzorem wniosku dostępne są na stronie: www.dolinastobrawy.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.
—> Regulamin_DL_2018 (Stowarzyszenie LGD DolinaStobrawy)
—> Wniosek_DL_2018 (Stowarzyszenie LGD Dolina Stobrawy)
—> Spotkanie_dla_wnioskodawcow_DL10_2018 (Stowarzyszenie LGD Dolina Stobrawy)
W związku z powyższym zapraszamy na spotkania informacyjno- szkoleniowe, które odbędą się:
Harmonogram spotkań informacyjno- szkoleniowych w ramach konkursu Działaj Loklanie w 2018r.
Skip to content