logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zaprasza do uczestnictwa w podróży studyjnej organizowanej z myślą o aktywizacji społeczności wiejskiej, a skierowanej do aktywnych mieszkańców, lokalnych liderów, animatorów życia na wsi, prezesów stowarzyszeń, czy sołtysów z terenu pięciu gmin: Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczborka), Wołczyn, Lasowice Wielkie, Byczyna i Olesno.

Celem podróży jest prezentacja dobrych praktyk warmińsko-mazurskich  wsi tematycznych o profilu związanym z: kulturą, przyrodą, tradycją i rękodziełem, uzyskanie wiedzy na temat zakładania i funkcjonowania wiosek tematycznych wraz z przykładami.

Podróż odbędzie się  w dniach 18-20 maja 2018r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w podróży uczestniczyć będzie mogło maksymalnie  po dwóch przedstawicieli miejscowości z terenu LGD „Dolina Stobrawy”. Dodatkowym kryterium wyboru będzie wykazanie się aktywnym działaniem na rzecz swojej miejscowości i aktywnością we współpracy ze Stowarzyszeniem LGD „Dolina Stobrawy”.

W załączeniu karta zgłoszeniowa i program podróży.

Podpisaną kartę proszę przesłać mailowo na adres: biuro@dolinastobrawy.pl  lub dostarczyć osobiście do biura LGD, Kluczbork, Rynek 1, do 11 maja 2018r.

Zapraszamy do uczestnictwa w podróży.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Program wizyty studyjnej

Karta-zgłoszeniowa

Skip to content