logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

W ostatnią sobotę oraz niedzielę, w świetlicy wiejskiej w Ligocie Dolnej (gm. Kluczbork) odbył się pierwszy zajazd w ramach Szkoły Liderów Doliny Stobrawy. Jest to już piąta edycja Szkoły Liderów i Animatorów, w ramach której uczestnicy poszerzają swoje kompetencje niezbędne do pracy z lokalnymi społecznościami. Do tej pory, we wszystkich edycjach tej szkoły, przeszkolonych zostało około 80 osób. Podczas ostatniego weekendu, odbył się zjazd w ramach Szkoły Liderów, podczas którego uczestnicy pozyskiwali wiedzę z zakresu: rola lidera w środowisku lokalnym; diagnoza zasobów, potrzeb – jako główne narzędzie pracy lidera lokalnego; główne zasady planowania i prowadzenia diagnozy; mapa zasobów i potrzeb społeczności lokalnej; w jaki sposób rozwijać i utrzymać motywację; w jaki sposób angażować ludzi do współpracy; etapy budowania zespołu. W szkoleniu biorą udział przedstawiciele rożnych organizacji pozarządowych i grup społecznych oraz przedstawiciele samorządu lokalnego: radni oraz sołtysi. Doświadczony prowadzący, który przyjeżdża na to szkolenie z Wrocławia, chętnie dzieli się swoją wiedzą oraz odpowiadał na liczne pytania uczestników. Kolejny zajazd Szkoły Liderów już pod koniec kwietnia!

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Skip to content