logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zaprasza wszystkich Członków na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 19 kwietnia 2018r. (czwartek), o godzinie 15:30, (drugi termin 16.00) w Urzędzie Miejskim w Byczynie,
sala nr 9.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania i wybór przewodniczącego oraz protokolanta.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego Zarządu.
  4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  5. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
  6. Wolne wnioski

 

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe dostępne jest poniżej, a uchwały zaproponowane przez Zarząd do podjęcia na Walnym Zebraniu dostępne będą na stronie internetowej www.dolinastobrawy.pl w aktualnościach, na tydzień przed planowanym terminem zebrania.

Jednocześnie informujemy, że podczas Walnego Zebrania będzie możliwość uregulowania składek za 2017 i 2018rok.

Serdecznie zapraszamy.

Sprawozdanie finansowe 2017

Sprawozdanie rzeczowe 2017

projekt uchwały

Projekt zmian w statucie

Skip to content