logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

W ostatni poniedziałek w sali konferencyjnej w kluczborskim Ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie refleksyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”. Jego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania oraz jego efektów i zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju. W pierwszej części spotkania przedstawiona została prezentacja nt. Realizacji finansowej i rzeczowej LSR oraz funkcjonowania LGD w latach 2016-2017. W drugiej części uczestnicy pracowali warsztatowo odpowiadając na pytania ewaluacyjne dotyczące realizacji LSR.

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo. Drugie spotkanie refleksyjne odbędzie się: 29.01.2018r. (godz.: 16:00-18:30) także w sali konferencyjnej kluczborskiego Ratusza. Przypominamy, że spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematem. Serdecznie zapraszamy.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.