logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

W sobotnie popołudnie w świetlicy wiejskiej w Brońcu (gm. Olesno), odbyło się spotkanie mieszkańców z Mikołajem połączone z podsumowaniem projektu “Broniec w działaniu”, który dofinansowany został ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”. Projekt realizowany był przez Ochotniczą Straż Pożarną w Brońcu i był to pierwszy tego typu grant realizowany przez tę organizację pozarządową. Dzięki zdobytemu dofinansowaniu możliwe było zakupienie stołów oraz krzeseł, które są niezbędnym wyposażeniem świetlicy wiejskiej. W ramach działań zorganizowano spotkania integracyjne dla lokalnej społeczności, dzięki którym mieszkańcy mogli wspólnie z sąsiadami spędzili wolny czas.

Zachęcamy kolejne miejscowości, które dotychczas nie korzystały ze środków konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” do składania wniosków, a OSP przypominamy, że Ochotnicze Straże Pożarne także mogą starać się o dofinansowanie w tym programie.

Skip to content