logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zasady promocji dla beneficjentów PROW  2014-2020

Obowiązki w ww. zakresie zostały opisane szczegółowo w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (link)

Jednocześnie beneficjent jest zobowiązany do zamieszczania na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych:

– logotypu Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”. Logotyp ten ma być umieszczony pomiędzy znakiem Unii Europejskiej i logo PROW 2014-2020. Logotyp LGD nie może być większy od symbolu Unii Europejskiej (mierzone wysokością).

– informacji w brzmieniu „Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”

 

dolina_logo_programowa

Skip to content