logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

 

Uprzejmie informujemy, iż Rada Decyzyjna Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” w dniu 16 listopada 2017 roku dokonała oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych w ramach naboru 1G/2017 Projekt grantowy pod nazwą „Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności”.

Gratulujemy wybranym grantobiorcom i zapraszamy do wnioskowania w kolejnych naborach na inne zakresy tematyczne.

W załączeniu do pobrania uchwały rady wraz z listami rankingowymi i protokoły z posiedzenia.

 

Lista operacji wybranych

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze

Protokół z Posiedzenia Rady Decyzyjnej 16.11.2017r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej 16.11.2017r.

Skip to content