logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Rola animatora w środowisku lokalnym. Organizacje pozarządowe jako najwyższa forma samoorganizacji. Źródła finansowania przedsięwzięć w środowisku lokalnym: darowizny, sponsoring, inicjatywa lokalna, dotacje. Współpraca z otoczeniem.  Mapowanie zasobów lokalnych. Organizacja Festynów. Zbiorki publiczne. Organizacja loterii. Te i wiele innych ciekawych zagadnień zostało poruszonych podczas pierwszego zjazdu  „Szkoły Animatorów Kulturalnych”, organizowanej przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”. Kurs to trzy weekendowe zjazdy, z których pierwszy miał miejsce w miniony weekend 4 i 5 listopada w Świetlicy Wiejskiej w Lasowicach Wielkich. Jest to fantastyczna okazja nie tylko do zdobycia, specjalistycznej wiedzy z zakresu fachowej działalność na wsi, ale także możliwość spotkania i wymiany doświadczenia z innymi aktywistami wiejskimi z powiatu kluczborskiego i gminy Olesno.

Cieszymy się, że uczestnikami naszych szkoleń są m.in.: Radni, Sołtysi, członkowie Rad Sołeckich, członkowie Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Wsi, osoby pracujące w świetlicach, bibliotekach i szkołach wiejskich, członkowie: Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ludowych Klubów Sportowych oraz grup nieformalnych.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

Skip to content