logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ogłasza  nabór do Szkoły Animatorów Kulturalnych, którą organizujemy dla mieszkańców naszej LGD (z wyłączeniem miasta Kluczborka).

Szkolenie dotyczyć będzie roli animatora w środowisku lokalnym, pomysłów na działania kulturalne w lokalnej społeczności  i planowania projektów kulturalnych. W załączeniu  harmonogram i tematyka spotkań.

Szkoła Animatorów skierowana jest do mieszkańców wsi, w tym: świetlicowych, sołtysów, członków rad sołeckich, liderów grup odnowy wsi, członków zarządów i członków stowarzyszeń wiejskich, osób które chciałyby zaangażować się w aktywne działania kulturalne na wsi. W załączeniu karta zgłoszeniowa, którą należy przesłać najpóźniej do 31  października 2017 roku na adres: biuro@dolinastobrawy.pl

W Szkole Animatorów udział wziąć może maksymalnie 20 osób. Stowarzyszenie dokona wyboru kandydatów na podstawie przesłanych w terminie kart zgłoszeniowych. Kryterium wyboru będzie wykazanie się aktywnym działaniem na rzecz swojej miejscowości i aktywnością we współpracy ze Stowarzyszeniem LGD „Dolina Stobrawy”.

Szkoła jest w całości bezpłatna, zapewniamy materiały szkoleniowe i wyżywienie. Dojazd na zajęcia we własnym zakresie.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Harmonogram szkoleń

Karta zgłoszeniowa

Program szkoły I zjazd

Program szkoły II zjazd

Program szkoły III zjazd

Skip to content