logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe w ramach organizowanego konkursu na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” projektu grantowego pod nazwą „Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności” w naborze nr 1G/2017. Konkurs dotyczy zadań, których tematem będzie realizacja operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych realizując poniższe cele LSR: Cel ogólny: Wzrost aktywności społecznej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku, Cel szczegółowy  2.2. Wzmocnienie aktywności  wspólnotowej, Przedsięwzięcie: 2.2.2 Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności.

Terminy spotkań:

18.09.2017r., godz. 17:00, Świetlica Wiejska w  Lasowicach Wielkich (przy OSP),

18.09.2017r., godz. 18:00, Miejski Dom Kultury w Oleśnie (sala kominkowa),

19.09.2017r., godz. 17:00, Wołczyński Ośrodek Kultury, Wołczyn,

20.09.2017r., godz. 16:00, Urząd Miejski w Byczynie, sala nr 6,

20.09.2017r., godz. 17:00, sala konferencyjna w kluczborskim Ratuszu,  Kluczbork

 

Uczestnictwo w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Skip to content