logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Uprzejmie informujemy, iż Rada Decyzyjna Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” w dniu 25 lipca 2017 roku dokonała oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach” w ramach naboru nr 5/2017.

Gratulujemy wybranym beneficjentom, a pozostałych Państwa zapraszamy do wnioskowania w kolejnych naborach na inne zakresy tematyczne.

W załączeniu do pobrania uchwały rady wraz z listami rankingowymi i protokoły z posiedzenia.

Lista operacji wybranych

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 25.07.2017r.

Protokół komisji skrutacyjnej

Skip to content