logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

W miniony weekend odbył się kolejny zjazd w ramach: Szkoły Animatorów Wiejskich, którego organizatorem jest Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”. Zajęcia w tej edycji szkolenia odbywają się w Szkole Podstawowej w Wojciechowie (gm. Olesno). Podczas ostatnich zajęć, uczestnicy dowiedzieli się m.in.: jakie są metody i techniki diagnozowania środowiska lokalnego, w jaki sposób stworzyć mapę zasobów i potrzeb, jakie rodzaje spotkań wyszczególniamy i w jaki sposób należy je w sposób efektywny prowadzić. Jesteśmy pewni, że nabyta podczas zajęć praktyczna wiedza, przyda się podczas codziennej pracy z lokalnymi społecznościami.

Szkolenia dla liderów i animatorów, wynikają z potrzeby podnoszenia kwalifikacji osób działających na rzecz swoich lokalnych społeczności. Naszym celem jest, aby osoby pełniące takie role wykonywały je w sposób profesjonalny, aby czuły się swobodnie realizując obowiązki, wynikające z wykonywanych funkcji. Działania wykwalifikowanych i świadomych swoich zadań liderów i animatorów, w sposób bezpośredni przełożą się na rozwój naszych miejscowości.

Jesteśmy dumni, że uczestnikami naszych szkoleń są m.in.: Radni, Sołtysi, członkowie Rad Sołeckich, członkowie Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Wsi, osoby pracujące w świetlicach, bibliotekach i szkołach wiejskich, członkowie: Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ludowych Klubów Sportowych oraz grup nieformalnych.

Jeszcze w tym roku ogłosimy nabór do Szkoły Animatorów Kulturalnych. Osoby zainteresowane tym szkoleniem, zachęcamy do obserwowania naszej strony internetowej oraz profilu na facebooku.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Skip to content