logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zapraszamy na spotkanie informacyjne i szkolenie z pisania biznesplanów w ramach organizowanego naboru dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

1.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjne: 14.06.2017r., godz. 15:00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego
w Kluczborku

Szkolenie z pisania biznesplanu: 19.06.2017r., godz. 9:00-15:00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kluczborku

Ze względów organizacyjnych w przypadku szkolenia z pisania biznesplanów proszę o mailowe (biuro@dolinastobrawy.pl), lub telefoniczne (77 413 11 38) potwierdzenie swojej obecności do 16.06.2017r.

Uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.

Proszę o przesyłanie pytań dotyczących pisania biznesplanów do 10.06.2017r. na maila biuro@dolinastobrawy.pl, tak aby ekspert na szkoleniu dotyczącym biznesplanów mógł na nie odpowiedzieć.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Skip to content