logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Jakie cechy charakteru, kompetencje i umiejętności powinien mieć lider wiejski, a jakie Animator Społeczności Wiejskich, który chcą profesjonalnie wykonywać swoje zadania? Jak zachęcić mieszkańców wsi do wspólnego działania na rzecz swojego Sołectwa? W jaki sposób wydobyć z ludzi poczucie współodpowiedzialności za miejsce, w którym żyją?

Te i wiele innych ciekawych zagadnień zostanie poruszonych podczas drugiej już edycji „Szkoły Animatorów Wiejskich”, organizowanej przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”. Kurs to trzy weekendowe zjazdy, z których pierwszy miał miejsce w miniony weekend 27 i 28 maja w Publicznej Szkole Podstawowej w Wojciechowie (gm. Olesno). Jest to fantastyczna okazja nie tylko do zdobycia, specjalistycznej wiedzy z zakresu fachowej działalność na wsi, ale także możliwość spotkania i wymiany doświadczenia z innymi aktywistami wiejskimi z powiatu kluczborskiego i gminy Olesno.

Jesteśmy dumni, że uczestnikami naszych szkoleń są m.in.: Radni, Sołtysi, członkowie Rad Sołeckich, członkowie Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Wsi, osoby pracujące w świetlicach, bibliotekach i szkołach wiejskich, członkowie: Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ludowych Klubów Sportowych oraz grup nieformalnych.

Jeszcze w tym roku ogłosimy nabór do Szkoły Animatorów Kulturalnych. Osoby zainteresowane tym szkoleniem, zachęcamy do obserwowania naszej strony internetowej oraz profilu na facebooku.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Skip to content