logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zaprasza do uczestnictwa w podróży studyjnej organizowanej z myślą o aktywizacji społeczności wiejskiej, a skierowanej do lokalnych liderów, animatorów życia na wsi, prezesów stowarzyszeń, czy sołtysów z terenu pięciu gmin: Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczborka), Wołczyn, Lasowice Wielkie, Byczyna i Olesno.

Celem podróży jest prezentacja dobrych praktyk w 4 wsiach tematycznych we wschodniej części Borów Dolnośląskich o profilu związanym z: rolnictwem, przyrodą, tradycją kolejarską, tradycją rycerską, uzyskanie wiedzy na temat zakładania wiosek tematycznych wraz z przykładami z Polski, prezentacja nowoczesnych narzędzi wykorzystania zasobów miejscowości w turystyce grupowej i indywidualnej dot. geocachingu i questingu.

Podróż odbędzie się  w dniach 19-21 maja 2017r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w podróży uczestniczyć będzie mogło maksymalnie  po dwóch przedstawicieli miejscowości z terenu LGD „Dolina Stobrawy”. Dodatkowym kryterium wyboru będzie wykazanie się aktywnym działaniem na rzecz swojej miejscowości i aktywnością we współpracy ze Stowarzyszeniem LGD „Dolina Stobrawy”.

W załączeniu karta zgłoszeniowa i program podróży.

Podpisaną kartę proszę przesłać mailowo na adres: biuro@dolinastobrawy.pl  lub dostarczyć osobiście do biura LGD, Kluczbork, Rynek 1, do 15 maja 2017r.

Zapraszamy do uczestnictwa w podróży.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Karta zgłoszeniowa

Program wizyty Dolina Stobrawy maj 2017

Skip to content