logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Dzialaj_Lokalnie_logo_rgb

 

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM, w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego a działających na terenie gmin: Byczyna, Wołczyn, Lasowice Wielkie, Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczbork), Olesno.

 

W ramach konkursu Ośrodek Działaj Lokalnie przyznaje granty w kwocie maksymalnie:
6 tysięcy złotych na realizację projektów, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
  • będą realizowane między 1 czerwca 2017r. a 31 grudnia 2017r.
Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl
w dniach 19.04 – 19.05.2017r.
Pula przeznaczona na granty w tegorocznym naborze wynosi: 55.000,00 zł. Pula środków może ulec zwiększeniu.
Ścieżka tematyczna: W bieżącej edycji konkursu została uruchomiona ścieżka tematyczna: „Młodzi- lokalnie zaangażowani”. Kwota na dotacje w ramach ścieżki tematycznej została wydzielona z ogólnej puli środków na dotacje. Pula na ścieżkę tematyczną wynosi 10 000 zł, na pozostałe projekty 45 000 zł.
Regulamin Konkursu wraz ze wzorem wniosku dostępne są na stronie: www.dolinastobrawy.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.
W związku z powyższym zapraszamy na spotkania informacyjno- szkoleniowe, które odbędą się:
Działaj Lokalnie X- harmonogram szkoleń

Na spotkaniach zostaną omówione istotne kwestie dotyczące regulaminu konkursu a także zasady wypełniania wniosku za pomocą generatora. Będzie także możliwość skonsultowania swoich projektów.

KONSULTACJE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały od 19 kwietnia do 19 maja maja br. Konsultacje odbywają się: telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze stowarzyszenia.

Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Działaj Lokalnie:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
46-200 Kluczbork, Rynek 1 (Kluczborski Ratusz, wysoki partner)
tel. 077 413 11 38; kom. 530 111 550; mail: biuro@dolinastobrawy.pl
Zapraszamy do składania wniosków!!
AKTUALNA WERSJA REGULAMIN_DL_2017 (Dolina Stobrawy), z dnia 28.04.2017r.
Spotkanie_dla_wnioskodawców_DL10_2017 (Dolina Stobrawy)
Wniosek_DL_2017 (Dolina Stobrawy)
Skip to content