logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”  podjął uchwałę dotyczącą zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji, które umieszczamy w załączeniu.

Informujemy również, iż zmiana Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji przeprowadzona została zgodnie z procedurą znajdująca się w Lokalnej Strategii Rozwoju i poddana konsultacjom społecznym, poniżej umieszczony został Raport z konsultacji społecznych.

Lokalne Kryteria Wyboru po zmianach

Raport z konsultacji społecznych Lokalnych Kryteriów Wyboru.

Skip to content