logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2017r. (poniedziałek), o godzinie 15:00, (drugi termin 15:30) w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, sala konferencyjna nr 62, II piętro.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania i wybór przewodniczącego oraz protokolanta.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej.
  4. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego Zarządu.
  5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
  7. Wybory do Rady Decyzyjnej.
  8. Wolne wnioski

 

Uchwały zaproponowane przez Zarząd do podjęcia na Walnym Zebraniu dostępne będą na stronie internetowej www.dolinastobrawy.pl w aktualnościach, na tydzień przed planowanym terminem zebrania.

Jednocześnie informujemy, że podczas Walnego Zebrania będzie możliwość uregulowania składek za 2016 i 2017rok.

Serdecznie zapraszamy.

 

Sprawozdanie finansowe 2016r.

Sprawozdanie rzeczowe 2016r.

Skip to content