logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

 

W związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, informujemy, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 20 marca 2017 r. (poniedziałek), w biurze Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”, (Kluczbork, Rynek 1 ), o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
  2. Wybór Sekretarzy.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych wniosków.
  6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności przez każdego Członka Rady.
  7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
  8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
Skip to content