logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Informujemy, że 24.02.2017r. zakończone zostały nabory wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W naborze nr 3/2017 złożonych zostało 6 wniosków na wnioskowaną kwotę 1 388 262, 58 zł Koszty kwalifikowalne wraz z wkładem własnym stanowiącym publiczne środki krajowe, to 1 746 450,68 zł.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za zainteresowanie naborami oraz za ogrom pracy włożony w przygotowania wniosków i załączników.

Skip to content