logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach organizowanego naboru wniosków  dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się  w Kluczborku  10.02.2017r. o godzinie  13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Uczestnictwo w spotkaniu  informacyjnym  będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.

Proszę o przesyłanie pytań dotyczących pisania biznesplanów do 08.02.2017r. na maila biuro@dolinastobrawy.pl.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Skip to content