logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zapraszamy do udziału w konferencji  p.n. „Susza czy powódź ? – jak przeciwdziałać  zmianom klimatycznym poprzez małą retencję  i gospodarowanie zasobami wodnymi w gminach”,

 która odbędzie się  w dniu 18 stycznia 2017 r. / środa/  w godzinach 10. 00 – 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „ Wzmocnienie udziału społeczności lokalnych w decyzjach dotyczących adaptacji do zmian klimatu”.

Spotkanie ma na celu dyskusję przedstawicieli różnych środowisk nad możliwościami praktycznego wdrażania działań dostosowujących gminy do zmian klimatu poprzez małą retencję i gospodarowanie zasobami wodnymi oraz uwzględnienie ich w długofalowym planowaniu strategii i programów poziomu gminnego.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli samorządów, lokalnych organizacji, nadleśnictw,  podmiotów komunalnych oraz mieszkańców gmin wiejskich i miejskich.

 

Program konferencji

– Otwarcie konferencji

    I Prezentacje wprowadzające:

– Tendencje zmian klimatycznych oraz ich lokalne odziaływanie –  jak identyfikować problemy i formułować rekomendacje do działań planistycznych i inwestycyjnych gmin w aspekcie adaptacji do zmian klimatu– Sylwia Horska – Schwartz, Hubert Schwartz, eksperci projektu;

– Zarządzanie wodą poprzez utrzymywanie rowów melioracyjnych i podnoszenie potencjału retencyjnego  – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu;

– Dobre praktyki przedsięwzięć lokalnych  z zakresu małej retencji i ochrony bioróżnorodności w Polsce Południowo-Zachodniej – Irena Krukowska-Szopa, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja;

– Wpływ działań retencyjnych w Lasach Państwowych na obszary rolnicze i zurbanizowane, dobre przykłady – Ryszard Majewicz,  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu;

– Finansowanie działań z zakresu małej retencji i gospodarowania wodą –  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

II Debata w formie moderowanej dyskusji

Podsumowanie konferencji.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają poczęstunek i materiały. Uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają dojazd na miejsce spotkania.

Aby  wziąć udział w konferencji, konieczne jest przesłanie zgłoszenia do dnia 16 stycznia 2017r. na adres mailowy biuro@dolinastobrawy.pl lub telefonicznie (77) 413 11 38. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o projekcie na www.zielonaakcja.pl

Skip to content