logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

W sali konferencyjnej kluczborskiego Ratusza, odbywa się właśnie szkolenie z pisania biznesplanów w związku z „Rozwijaniem działalności gospodarczej”, w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i rozwijania działalności gospodarczej.

Przypominamy i zapraszamy także na szkolenia z pisania biznesplanów, w związku z:
„Podejmowaniem działalności gospodarczej” – 28.11.2016r. godzina 9.00-15.00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kluczborku.
Uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.

Zadanie współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Skip to content