logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Wczoraj w Kluczborku, odbyło się ostatnie spotkanie informacyjne, w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i rozwijania działalności gospodarczej.

Zrealizowaliśmy pięć spotkań informacyjnych, po jednym w każdej gminie, które należą do obszaru działania LGD Doliny Stobrawy.

Przypominamy i zapraszamy także na szkolenia z pisania biznesplanów:
Rozwijanie działalności gospodarczej – 25.11.2016r. godzina 9.00-15.00, sala konferencyjna Ratusz w Kluczborku.
Podejmowanie działalności gospodarczej – 28.11.2016r. godzina 9.00-15.00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.

Zadanie współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Skip to content